Stories

"Det her er veien videre"

Lars, Daglig leder - Klinikk 5

Klinikk 5 tar ProMed X i bruk

Klinikk 5 bruker nå journalsystemet ProMed X som er bygget på PatientSky's helseplattform. Dette markerer starten på en ny og solid standard for helsesektoren. Se hvordan Klinikk 5 bruker løsningen fra PatientSky for å få mer tid til det de prioriterer høyest, tid til pasientene.
Utforsk flere Stories
Besøksadresse: PatientSky AS · Stortingsgata 4 · 0158 Oslo · Norge
Postadresse: PatientSky AS · Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo Norge