FAQ

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om ProMed og ProMed X
Nytt, skybasert EPJ? 
  • Vi har brukt lang tid på å utvikle vårt nye, webbaserte EPJ, ProMed X. Systemet har allerede vært tatt i bruk av flere klinikker siden november 2018 og vi har brukt tiden frem til nå på å gjøre endringer i henhold til tilbakemeldinger fra våre kunder.
  • Det nye EPJ er webbasert og bygget i vår egen sky, der vi selv eier infrastrukturen. Vi ser at dette i høy grad minimerer risikoen for nedetid, siden vi selv kontrollerer infrastrukturen.
  • Med et 100% skybasert journalsystem trenger du ikke annet enn en nettleser for å logge inn. Akkurat som med din nettbank kan du logge på ProMed X fra hvor som helst, så lenge du har nettilgang.
  • Les mer om ProMed X her
Hvorfor utvikler vi ProMed X?
  • Bakgrunnen for sammenslåingen av ProMed og PatientSky var et felles ønske om en åpen plattform, der vi samler de beste løsningene fra forskjellige leverandører, levert til deg som ett produkt.
  • Vi har valgt å lansere ProMed X på PasientSky-plattformen. Grunnen til dette er at det opprinnelige EPJ, ProMed, er bygget på et gammelt kodespråk som ikke lenger er bærekraftig med tanke på support, vedlikehold og videreutvikling.
  • Vi mener at pasienten er en ubenyttet ressurs i helsesektoren og ønsker med ProMed X å tilrettelegge for at pasienten kan ta større del i administrasjonen av eget behandlingsforløp. Dette vil frigi tid for behandleren og samtidig sørge for at pasienten blir mer involvert i eget behandlingsopplegg.
  • Les mer om hvilke gevinster våre kunder har opplevd med ProMed X her
Hva skjer med ProMed og ProMed Cloud fremover?
  • ProMed og ProMed Cloud vil opprettholdes frem til alle brukergrupper har fått tilgjengelig funksjonalitet og er over på det nye journalsystemet.
  • Både ProMed og ProMed Cloud vil derfor opprettholdes etter 1.1.2020 og vi vil sørge for at systemene videreutvikles for å dekke myndighetenes krav og brukernes behov, frem til alle brukere er over på den nye plattformen.
Bestill uforpliktende presentasjon av ProMed X
Besøksadresse: PatientSky AS · Tjuvholmen Alle 3 · 0252 Oslo · Norge
Postadresse: PatientSky AS · Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo Norge