Finn den perfekte løsning for deg og din klinikk

Alt du trenger for en problemfri og driftsikker hverdag

Support Priser

Vårt dedikerte team har utviklet den beste supporttjenesten på markedet gjennom tett dialog med kundene vår.

Premium support

inkl. alle våre produktpakker*

Som noe nytt tilbyr vi nå Premium Support i alle våre produktpakker. Du kan først motta Premium Support når du har fullført opplæringsprogrammet vårt. Dette gjelder både for en oppdatering til ProMed X, eller hvis du er en ny PatientSky Clinic kunde.
 • Support senter
 • Personlig telefonhenvendelser mellom 08.00 - 16.00
 • Personlig E-post henvendelser mellom 08.00 - 16.00
 • Personlig Chat direkte i PatientSky mellom 08.00 - 16.00
 • Self service senter
 • Self service senter tilgjengelig 24/7
 • Kurs
 • Spesielle superbrukerkurs
 • Webinar for nye funksjoner
 • Elektronisk opplæring før oppstart
 • E-learning
 • Videobibliotek
 • In app video guides
 • In app step by step guides
*Support for ansatte på klinikken som ikke har gjennemført E-learing senest innen en måned etter oppstart eller en måned etter nyansettelse, vil bli fakturert pr. påbegyndt 15 min. NOK 1.490 pr. time for supporthenvendelser.

PatientSky er mye mer enn programvareløsninger

Du er aldri alene når du har PatientSky. Vi er her for å gjøre hverdagen din trygg og vi hjelper deg med å få mest mulig ut av løsningene våre. Vårt supportsenter, videodemonstrasjoner og elektroniske treningsprogram e-læring lar oss sikre og optimalisere arbeidsdagen din. Vi kaller det Premium Support.
Besøksadresse: PatientSky AS · Tjuvholmen Alle 3 · 0252 Oslo · Norge
Postadresse: PatientSky AS · Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo Norge