Gjennom partnerskap
utvikler vi fremtidens e-helse
til fordel for alle

Vår helseplattform er utviklet som en verktøykasse for alle seriøse aktører i helsesektoren. Vi tror på at kunnskapsdeling og fellesskap på tvers av virksomheter i sektoren, vil føre til økt kvalitet og innovasjonsgrad av de produkter og tjenester, som vi sammen kan utvikle til fordel for samfunnet.
Hege Eiklid, Daglig leder InnoCom A/S

Vår utvikling av personlig robotteknologi fikk et markant løft via PatientSkys helseplattform

“Partnerskapet med PatientSky har gitt oss mulighet for å integrere og utvikle vår teknologi direkte inn på deres åpne helseplattform. Det har spart oss for mye arbeid, da vi har fått tilgang på et gjennomtestet system med alt fra klinikk-, pasient-, pårørende-, og kalenderoppsettning til brukerstyring og datadeling med 100% sikker hosting, lagring og backup. Samarbeidet med PatientSky gjør at vi kan skape et bedre produkt til en rimeligere pris for behandlere og til sluttbrukerne, pasientene. Vi har samtidig en stor fordel av å være på en åpen helseplattform, hvor alle de øvrige apper og funksjoner skaper en markant synergieffekt for vårt produkt.

InnoComs og
Stavanger Kommunes utviklingsprosjekt:

Stavanger er den første kommunen i Norge som tar i bruk anskaffelsesprosedyren og innovasjonspartnerskap. Innocom AS har fått kontrakt på å utvikle aktiviseringsroboten Berntsen, som gir brukerne støtte og veiledning til å mestre hverdagen, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Robotens hovedoppgave er å gi motivasjon og støtte slik at brukeren oppretteholder sitt funksjonsnivå og får økt livskvalitet. Gjennom direkte videoanrop og fjernstyring av roboten via PatientSkys helseplattform kan legen gjennomføre en personlig og direkte konsultasjon med en pasient i sitt hjem.

Samarbeidet med PatientSky muliggjør en større effekt av midler som investeres til pleie og sunnhet av det offentlige.

Samarbeidspartnere