PatientSky er en nyskapende
e-helseaktør som ønsker mer innovasjon og utvikling i helsesektoren

En dynamisk, skalerbar og åpen helseplattform gjør barrieren for oppstart mindre, og med det økes også innovasjonsgraden i helsesektoren. Vi har en fundamental tro på at pasienten er én av de mest ubenyttede ressursene i helsesektoren. Med PatientSky kan pasientene ta del i sin egen administrasjon og frigjøre verdifulle ressurser for seg selv og helsepersonalet.
Vi skal frigjøre verdifulle ressurser
Vårt primære formål er å frigjøre ressurser, og gjøre det enklere å administrere aktivitetene som utføres dag-til-dag av både pasienter, behandlere og helsepersonell.
Vår plass i systemet
Vår tilnærming er at vi ønsker å effektivisere og frigi ressurser i de komplekse og ressurskrevende arbeidsgangene som finnes i dag. Eksempelvis kan en pasient oppleve å måtte vente i telefonkø titalls minutter – kun for å fornye en resept, stille et spørsmål, bestille en time eller lignende. Som bruker av PatientSky er det nå mulig å gjøre alt dette via smarttelefonen eller datamaskinen. Du skal ikke trenge å vente i kø hver gang.
Vil du vite mer om oss, våre produkter eller ønsker samarbeid, vennligst kontakt oss
Kontakt oss