Nyheter

25.06.2019

E-resept er snart klart

E-resept er en helt grunnleggende funksjonalitet for vårt EPJ, og vi jobber derfor tett med Direktoratet for e-helse for å få dette godkjent og på plass så fort som mulig. Vi har nå avsluttet og fått et godkjent basis- og hovedløp for e-resept, noe som betyr at vi har det tekniske på plass. Det som nå gjenstår er e-Multidose, som fra 2019 er et nytt krav at nye aktører må ha på plass før bredding av piloter. Løsningen er klar og vi venter bare på at Direktoratet for e-helse skal gi oss en dato for akseptansetesten på dette. Så fort Direktoratet kan fasilitere dette siste løpet, vil også denne delen av løsningen bli godkjent. Da vil vi kunne bredde vår pilotering og tilby fremtidens journalsystem til hele markedet! Vi gleder oss.

23.05.2019

Helsenorge-integrasjon

Vi er i samtaler med Direktoratet for e-helse for å få til en integrasjon mot Helsenorge i vårt nye EPJ. Å dele data på lik måte mellom de ulike e-helseløsningene er avgjørende for å sikre konkurranse og innovasjon i markedet. Bruk av åpne grensesnitt ved datadeling gjør det mulig å skalere og gjenbruke det som utvikles. Vi ønsker derfor å lage en integrasjon med Helsenorge ved å bruke det åpne grensesnittet FHIR.

PatientSky · Stortingsgata 4 · Oslo, 03 0158 · Norge