Nyheter

01.11.2019

Fullstendig nettbasert system for allmennleger er nå i drift!

Vi har siden 2014 jobbet med å levere en fullstendig løsning for allmennpraktiserende leger; fra timebok, journal, medisin, telefoni og alt i mellom. Vi har nå offisielt lansert hele løsningen på en av våre pilotklinikker. Det var et stort og rørende øyeblikk da den første nettbaserte e-resepten ble sendt til reseptformidleren. Et fullstendig nettbasert system betyr at alletjenester er direkte tilgjengelig fra nettleseren, inkludert e-resept, meldinger, lab, økonomi osv.

Våre pilotkunder opplevde ikke nedetid eller nedgang i produktivitet fra dag 1, det er vi veldig stolte av. Nå er oppgaven å ha en tett og konstruktiv dialog med vår pilotklinikk og etterpå rulle ut PatientSky Clinic på de neste utvalgte klinikkene. Vi har allerede mange henvendelser fra klinikker som ønsker å delta som pilot.

Om din klinikk ønsker å være blant de første til å ta løsningen i bruk, ta kontakt med salg på 90 52 64 46 eller bestill presentasjon her.

25.06.2019

E-resept er snart klart

E-resept er en helt grunnleggende funksjonalitet for vårt EPJ, og vi jobber derfor tett med Direktoratet for e-helse for å få dette godkjent og på plass så fort som mulig. Vi har nå avsluttet og fått et godkjent basis- og hovedløp for e-resept, noe som betyr at vi har det tekniske på plass. Det som nå gjenstår er e-Multidose, som fra 2019 er et nytt krav at nye aktører må ha på plass før bredding av piloter. Løsningen er klar og vi venter bare på at Direktoratet for e-helse skal gi oss en dato for akseptansetesten på dette. Så fort Direktoratet kan fasilitere dette siste løpet, vil også denne delen av løsningen bli godkjent. Da vil vi kunne bredde vår pilotering og tilby fremtidens journalsystem til hele markedet! Vi gleder oss.

23.05.2019

Helsenorge-integrasjon

Vi er i samtaler med Direktoratet for e-helse for å få til en integrasjon mot Helsenorge i vårt nye EPJ. Å dele data på lik måte mellom de ulike e-helseløsningene er avgjørende for å sikre konkurranse og innovasjon i markedet. Bruk av åpne grensesnitt ved datadeling gjør det mulig å skalere og gjenbruke det som utvikles. Vi ønsker derfor å lage en integrasjon med Helsenorge ved å bruke det åpne grensesnittet FHIR.

Besøksadresse: PatientSky AS · Stortingsgata 4 · 0158 Oslo · Norge
Postadresse: PatientSky AS · Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo Norge