"Man må tilpasse
seg teknologien"
- Fra ProMed til ProMed X

Det som startet som en hobby, skulle bli et storslagent eventyr. ProMeds skaper,
Jarle Sjøvaag forteller:

”Det hele startet som en hobby hos Friskis og Svettis, hvor jeg utviklet deres medlemssystem tilbake i 1987. Et konsept, som skulle vise seg å være grunnstenen i ProMed-systemet. Min kone, som er fysioterapeut, hadde bruk for et system for å holde styr på sine data.Jeg så her et behov for enklere administrasjon, og sammen med min svoger, somarbeidet med CRM-systemet ProSalg, utviklet vi ProMed.””Med det nye systemet fikk kundene et lettere og billigere Windows-basert alternativ til de daværende programmene, hvor man kunne samle funksjonene på én plattform, og hvor brukeren var i fokus.””Jeg fikk i oppgave å integrere systemet hos Klinikk Pluss, hvor jeg jobbet døgnet rundt med de forskjellige og komplekse oppgavene, dette ga meg en erfaring, jeg ikke vil være foruten: Hold deg til det, du kan – for å holde fokus på det, du kan.”

Et samarbeid oppstår

”Vinteren 2017 ble jeg ringt opp av PatientSky, som var meget interessert i ProMed-systemet.
Jeg visste på det tidspunktet, at systemet måtte oppdateres med ny teknologi, en teknologi som PatientSky hadde utviklet – en teknologi, som virkelig kunne skape verdi for brukeren. Vi hadde et felles fokus og ønske om en åpen plattform med alle de nødvendige funksjoner tilgjengelig med brukeren i sentrum. Jeg så derfor et stort potensiale i et fremtidig samarbeid.”

En tro på fremtiden

”Når to virksomheter går sammen om et felles samarbeid, må man forvente noen utfordringer på veien, og det har det også vært for oss. Men selv med litt humper på veien, har det ikke stått i veien for det gode samarbeidet vi har i dag. PatientSky har et sterkt team med dyktige mennesker i spissen, og jeg er sikker på, at den videre reisen blir fantastisk. ProMed X som journalsystem på PatientSkys helseplattform er et godt eksempel – med alle de nye funksjoner, oppdatert til den nyeste teknologi, er systemet bedre, enn det noensinne har vært, og det er absolut nødvendig for at brukeren virkelig kan få noe ut av det. Man må tilpasse seg teknologien, især ved et område som e-helse, hvor fokus er menneskene, som bruker systemet. PatientSky har en fremtidsrettet og nødvendig teknologi, som vi i samarbeid, kan utvikle på for å gjøre livet og hverdagen enklere for pasientene.”
Les om ProMed X