Reduser avstanden
mellom deg og din behandler

Med PatientSky kan du rette din henvendelse til behandler når du har tid! Løsningen inneholder tjenester som e-konsultasjon, reseptfornyelse og andre digitale beskjeder.

PatientSky · Stortingsgata 4 · Oslo, 03 0158 · Norge