App

Reduser avstanden
mellom deg og din behandler

Med PatientSky kan du rette din henvendelse til behandler når du har tid! Løsningen inneholder tjenester som e-konsultasjon, reseptfornyelse og andre digitale beskjeder.